Vítání léta 2022

Spolek OS40+ a OÚ Oráčov

Vás srdečně zvou na

Vítání léta

V sobotu 18.6.2022 Od: 19:00 hod.

Na návsi u kostela Vstupné: 100Kč

K poslechu a tanci hraje MHS Plzeň

Občerstvení zajištěno