Ohlednutí za Silvestrem

Dobrý den,

máme tu ohlédnutí za příchodem nového roku a oslavami Silvestra. Chtěli bychom poděkovat Vám, kteří jste se oslav zúčastnili u nás v Oráčově. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravě a organizaci podíleli. A velké poděkování patří také panu starostovi, kteý nám umožnil využít hospodu a sál. Poslední večer v roce se nás sešlo zhruba 80. K tanci a poslechu hrála skupina Dlouhá noc. Vše proběhlo poklidně a pohodově jak můžete zjistit v naší fotogalerii.

Za celý spolek OS40+ Oráčov přejeme do nového roku hodně zdraví a štěstí.